Pomoc Tibeťanům po povodních | Veřejná sbírka Tibet

Projekt na pomoc obyvatelům v exilové vesnici v Choglamsaru, v Ladaku, postiženým katastrofálními záplavami.

Ladak - obtížně přístupná hornatá, vyprahlá krajina v severní Indii, kde žijí lidé ve vesničkách a klášterech podobně jako před staletími, kde roční srážkový úhrn činí 150 mm. V noci z 5. na 6. srpna 2010 se krajinou prohnala ničivá bouře, která zasáhla všechny vesnice v údolí Indu a v dalších oblastech Ladaku a Kašmíru. Rozvodněná řeka není tím největším problémem, oproti českým záplavám je tu něco mnohem horšího. Zničení mnoha set domů a smrt mnoha lidí způsobily během několika hodin až třímetrové vlny hustého bahna s kamením, které extrémní deště uvolnily z okolních hor. Další tisíce domů postavené tradičním způsobem z nepálených cihel se pod návalem prudkého lijáku doslova rozpustily a během pár hodin zmizely. Místo nich je širá pláň pokrytá bahnem a kameny. Nejvíce postižené jsou hlavní město Leh a místní tibetské správní centrum Choglamsar.

Finanční prostředky budou věnovány na existenční zajištění tibetských rodin bez přístřeší a zároveň na výstavbu nových domů a čtvrtí v exilové vesnici Choglamsar