Tibetan Pen Club | Veřejná sbírka Tibet

Tibetan Pen Club (Dárdžiling, Indie)

Tibetan Pen Club

Pen club (plným názvem Tibetan Pen Club) byl založen 27. března 2008 jako reakce na krveprolití ve Lhase po 10. březnu, kdy čínské ozbrojené složky zasáhly proti tibetským demonstrantům. V březnových dnech si Tibeťané připomínali 49. výročí tibetského povstání proti čínské nadvládě. Ve stejné době začaly nepokoje i v historických provinciích Amdo a Kham v severovýchodním a východním Tibetu. Koncem března a v dubnu protesty ve Lhase a dalších místech Tibetu pokračovaly. Údaje o počtu obětí se liší. Podle zdrojů tibetské exilové vlády bylo od března do dubna při střetech s policií zabito minimálně 203 lidí. V reakci na četné protesty na mnoha místech Tibetu probíhalo masivní zatýkání účastníků demonstrací. Od založení Pen Clubu přispívají vzdělaní Tibeťané včetně dvaceti známých spisovatelů ke shromažďování pravdivých svědectví jako protiváhy čínské propagandy. Organizace by tak ráda předala sdělila pravdu o situaci v Tibetu okolnímu světu i mladším generacím Tibeťanů.

Záměr a činnost organizace Tibetan Pen Club (dále jen Pen club)

  1. Vydat knihu nazvanou „Pravdivá odpověď na zkreslené zprávy čínské strany o tibetských protestech během 49. výročí tibetského povstání“ (The Truthful Response to the Chinese Distorted Account of Tibeťan Protest duting 49th Anniverary of Uprising Day).

    Čínská propaganda šířená čínskou stranou o J.S. dalajlamovi a tibetské exilové vládě si vyžádala okamžitou odpověď. Pen Club oslovil tibetské intelektuály, aby pomohli uvést na pravou míru falešná obvinění pravdivými svědectvími a fakty. Jejich výpovědi pak vytvářejí sborník 57 příspěvků v tibetštině, který se nyní překládá do angličtiny. Kniha je věnována Tibeťanům, kteří nedávno obětovali své životy během bojů proti čínské agresi.

  2. Vydávat další publikace faktografického a beletristického charakteru, zejména o současnosti a historii Tibetu a o tibetské otázce, která by měla zásadní přínos pro tibetskou komunitu.

  3. Překládat články čínských a západních intelektuálů o nadřazeném postavení Číňanů v Tibetu.

  4. Stimulovat diskusi a na základě těchto článků pořádat semináře za účasti intelektuálů, mnichů, univerzitních profesorů a učitelů.

  5. Vyrábět, překládat a uvádět filmy s tématy významnými pro tibetskou komunitu. Např. natočit film či filmový dokument o čínském působení v Tibetu, zfilmovat slavné čínské dílo „Bajonet mířící na Lhasu“ od Thang Tahy Shen, popř. pořádat filmové přehlídky.

Finanční prostředky Veřejné sbírky Tibet od občanského sdružení Lungta použije organizace Pen club na vydávání faktografických a beletristických publikací, pořádání seminářů, filmových přehlídek či jiných akcí, produkci audiovizuálních děl, to vše s cílem šířit informace o historii a současnosti Tibetu a napomáhat k zachování tibetské kultury a identity.