Veřejná sbírka Tibet

Upozornění: Pokud hledáte informace o dřívější sbírce, najdete je na stránce čtvrtá Veřejná sbírka Tibet.

Občanské sdružení Lungta oznamuje, že otevřelo 1. září 2013 v pořadí pátou Veřejnou sbírku Tibet. Projekty Veřejné sbírky Tibet můžete podpořit dvěma způsoby.

Prvním způsobem, jak můžete podpořit Veřejnou sbírku Tibet, je zaslaní dárcovské SMS zprávy ve tvaru DMS mezera TIBET na telefonní číslo 87 777. Cena SMS je 30Kč, projekt podpoříte částkou 27Kč. Pokud chcete přispívat každý měsíc po dobu jednoho roku odešlete SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS mezera ROK mezera TIBET. V tomto případě podpoříte projekt částkou 12x27Kč.

Druhým způsobem, jak můžete podpořit Veřejnou sbírku Tibet, je zaslat peněžní dar přímo na sbírkový účet číslo 2000451898/2010:

  1. Kniha pro Ladak (klášterní školy) - variabilní symbol VS 888 - podpora klášterní školy Diskit a Tikse v rámci Kniha pro Ladak od léta 2002. Prostředky z Veřejné sbírky Tibet jsou využity podle aktuálních potřeb na financování provozu klášterních škol Diskit a Tikse , jejich vybavení, pořizování školních pomůcek, ale i potřeb žáků (zdravotní péče, zdravotně vhodné ubytování aj.). Lungta získané prostředky rozděluje mezi školy podle jejich potřebnosti.
  2. Informační činnost Lungty - variabilní symbol VS 777 - sdružení poskytuje občanům ČR informace v elektronické a tištěné podobě od svého vzniku v r. 1997. V souladu s posláním Lungta založila webový portál TIBINFO www.tibinfo.cz - unikátní zdroj informací. Zájemcům poskytuje informace o aktuálním dění v Tibetu, tibetském exilu, tibetské kultuře, buddhismu, historii Tibetu. Občanské sdružení Lungta informuje o unikátní tibetské kultuře v tištěné podobě prostřednictvím vydávání knih. Připravuje vydání knihy „My Tibeťané“.
  3. Výuková videa Khan Academy v tibetštině – variabilní symbol VS 999 - překlad výukových videí do tibetštiny je jedním ze způsobů zachování tibetské kultury. Otitulkování a dabing výukových videí např. z matematiky, fyziky, dějepisu, zeměpisu, chemie, biologie umožní dětem i dospělým v Tibetu i exilu zprostředkovat šíření tibetštiny jako vzdělávacího jazyka.

Občanské sdružení Lungta děkuje všem dárcům za podporu projektu Veřejná sbírka Tibet.

Cíl, forma a doba trvání veřejné sbírky

Cíl sbírky

Veřejná sbírka Tibet si klade za cíl zlepšit podmínky vzdělávání mnichů v severoindických tibetských klášterních školách Diskit a Tikse, informovat občany České republiky o dění v Tibetu a tibetském exilu prostřednictvím webového portálu TIBINFO a vydáváním knih, podílet se na zachování tibetské kultury podporou překladu výukových videí Khan Academy do tibetštiny Tibeťanem Tenzinem Jigmem žijícím v ČR.

Forma veřejné sbírky

  • sbírkovým bankovním účtem
  • pronájmem telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu (DMS)
  • sbírkovými pokladničkami

Doba konání veřejné sbírky

Přepokládané zahájení a ukončení veřejné sbírky:
zahájení: 1. září 2013
ukončení: doba neurčitá

Projekt Klášterní škola Diskit a Tikse (Ladak, Indie) - VS 888

Tibetské buddhistické kláštery po staletí tvořily základ tibetské vzdělanosti. Každé údolí, každá vesnice měly svůj klášter, do kterého odcházeli místní chlapci a dívky. V klášteře se jim kromě buddhistického vzdělání dostalo i základů všeobecného vzdělání. Jedním z mála míst, kde se tradiční způsob klášterního vzdělávání zachoval dodnes, je indický Ladak. Většina ladackých klášterních škol byla začleněna do indického systému školství. Kláštery, které mají státní akreditaci, poskytují alternativní základní vzdělání se zachováním tradičního buddhistického vzdělání. Po ukončení školy mohou mniši dále pokračovat ve studiu na vyšších klášterních školách a univerzitách nebo po vystoupení z kláštera na některé indické střední škole. Kromě místních mnichů, kteří vyučují buddhistické předměty, vyučují v každé akreditované klášterní škole státní učitelé čtyři povinné předměty: matematiku, tibetštinu, hindštinu a angličtinu.

Občanské sdružení Lungta podporuje klášterní školu v rámci projektu Kniha pro Ladak od léta 2002. Prostředky z Veřejné sbírky Tibet budou využity podle aktuálních potřeb na financování provozu škol, jejich vybavení, pořizování školních pomůcek, ale i potřeb žáků (zdravotní péče, zdravotně vhodné ubytování aj.). Vzhledem k tomu, že obě školy fungují ve velmi odlišných podmínkách (hmotné zázemí, zdroje financování, dopravní dostupnost aj.), Lungta získané prostředky rozdělí mezi školy podle jejich potřebnosti.

Klášter Diskit (3300 m n. m.), který leží vysoko na řekou Šejok v údolí Nubra severně od Lehu, je přístupný pouze přes nejvýše položené průjezdné sedlo světa Khardung-la (5606 m). Diskit je největším klášterem v údolí, patří k tibetské buddhistické škole Gelug a pod správu kláštera Tikse. Malou klášterní školu navštěvuje více než 50 mnichů ve věku od sedmi do osmnácti let. Škola má státní akreditaci. Počet mnichů v klášteře Diskit se rok od roku snižuje. Každý rok někteří mniši odjíždí studovat do jižní Indie nebo do CIBS (Central Institut of Buddhist Studies) poblíž Lehu, hlavního centra Ladaku. Zásluhou velmi kvalitního vzdělání v této klášterní škole končí většina mnichů pátou třídu s velmi dobrými výsledky, a mohou tak jít studovat na univerzity do jižní Indie. Finanční prostředky ve výši 129 984 Kč, které Lungta během tří let konání sbírky zaslala bankovním převodem klášteru Diskit byla použita na stavbu nové ubytovny, která je již dostavěna a novým mnichům poskytne lepší ubytovací podmínky. Dále byly peníze využity na nákup oblečení a obutí na zimu, zlepšení podmínek ubytovny (nové přikrývky a povlečení), rozšíření školní knihovny o nové tituly, nákup nového počítače.Velké zlepšení se týká jídelny. Mniši dostávají pestřejší stravu než tomu bylo v minulých letech. Kamennou podlahu pokrylo linoleum a mniši nyní při jídle sedí na lavičkách u stolu, nebo na matracích namísto tvrdé země. Mniši také vymalovali všechny prostory – jídelnu, ubytovnu i třídy. Diskit navštěvuje více než 50 mnichů ve věku 7-18 let. Po skončení páté třídy většina mnichů odchází studovat na univerzitu do jižní Indie.

Klášter Tikse (3600 m n. m.), který leží přibližně 20 km od města Leh, je jedním z nejvýznamnějších ladackých klášterů. Jako sídelní klášter Tikse Rinpočheho, hlavního přestavitele školy Gelug v Ladaku, je hlavním a nadřízeným klášterem pro více než deset dalších ladackých klášterů včetně kláštera Diskit. V roce 2002 se v klášteře podařilo postavit novou budovu školy s pěti třídami, kterou dnes navštěvuje více než 40 mnichů ve věku od sedmi do osmnácti let. Škola má státní akreditaci. Mnoho žáků ze školy pochází z oblasti Zanskar z velmi chudých rodin. Finanční prostředky ve výši 14673 Kč, které Lungta během tří let Veřejné sbírky Tibet odeslala bankovním převodem klášteru Tikse, byly využity na nákup pomůcek do školy (knihy, sešity, psací potřeby...), dále na lékařskou péči, oblečení a obutí na zimu.

Projekt Informační činnost Lungty – VS 777

Cílem Občanského sdružení Lungta je získávat a zveřejňovat informace o Tibetu a tibetské kultuře, upozorňovat na trvající porušování lidských práv a spolupracovat s dalšími českými a zahraničními neziskovkami a jinými organizacemi.

Informace Lungta poskytuje v elektronické a tištěné podobě.V souladu se svým posláním Lungta založila při svém vzniku v roce 1997 webový portál TIBINFO www.tibinfo.cz, který je unikátním zdrojem informací. Zájemcům poskytuje informace o aktuálním dění v Tibetu a tibetském exilu, tibetské kultuře, buddhismu, historii Tibetu. Lungta v březnu 2008 zavedla monitoring tisku o Tibetu jako systém průběžné centralizace tuzemských i zahraničních zpráv. Občanské sdružení Lungta informuje o unikátní tibetské kultuře prostřednictvím vydávání knih. Sdružení vydalo knihy:

  1. „Zavírání dveří, náboženská represe v Tibetu“ (1999), „Pravda o Tibetu: fakta a svědectví“ (1999), kniha vzpomínek dalajlamovy matky „Můj syn dalajlama: Příběh matky“ (2010), nové upravené a doplněné vydání dalajlamovy autobiografie „Svoboda v exilu: Vlastní životopis“ (2011) v češtině.
  2. Pohádkovou knihu Josefa Čapka „Povídání o pejskovi a kočičce“ (2011) v tibetštině.

Finanční prostředky z veřejné sbírky budou požity na finanční odměnu překladatelům za překlad článků ze zahraničních zpravodajských portálů, na činnosti spojené s provozem informačního portálu Tibinfo a na vydávání knih o Tibetu a tibetském exilu. V současnosti připravuje Lungta vydání pozoruhodné knihy první Tibeťanky, která na začátku 20. století začala žít na Západě. Rinčhen Lhamo se vdala za britského diplomata. V knize popisuje Tibet svého mládí – místní život, kulturu, zvyklosti a obyčeje. Vše srovnává s životem na Západě a některá srovnání nás i po bezmála 90 letech zarážejí svou nadčasovostí. Autorka také popisuje, jak těžké bylo zvyknout si na západní styl života. V závěru pak připojuje půl tuctu tibetských lidových příběhů.

Projekt Výuková videa Khan Academy v tibetštině - VS 999

Khan Academy je nezisková organizace zaměřená na vzdělávání, založená v roce 2006 Američanem Salmanem Khanem, absolventem MIT a Harvardu. Nabízí sbírku více než 3.300 videolekcí z matematiky, fyziky, chemie, organické chemie, historie, zdravotnictví a lékařství, finančnictví, ekonomie, biologie, astronomie, kosmologie pro ZŠ, SŠ a VŠ s více než 194 500 000 shlédnutých lekcí.

Khan Academy učí matematiku i další obory postupně, systematicky a s humorem. Od sčítání až po diferenciální rovnice. Studenti se mohou učit všemu, zdarma. Videa jsou krátká, vtipná, výstižná a jednoduchá na pochopení. Na rozdíl od skutečného učitele se dají kdykoli pozastavit, posunout, či pustit znovu. (www.khanacademy.org)

Cílem projektu překladu videí Khan Academy do tibetštiny je umožnit tibetským studentům přístup k široké škále západního vzdělání v jejich mateřském jazyce, jakož i zprostředkovat šíření tibetštiny jako vzdělávacího jazyka i jazyka moderních médií. Tibetské vzdělávání v exilu postrádá některé předměty, jejichž znalost je však později nezbytná pro život v moderní společnosti – jsou jimi například biologie, chemie, fyzika apod. – ty je možno ve školách studovat pouze v anglickém jazyce, jehož znalost mezi studenty je však obvykle nedostatečná.

Projekt Khan Academy bude velmi užitečný nejen pro Tibeťany v exilu, ale jedním z cílů projektu bude informovat o možnosti využití Khan Academy i v samotném Tibetu. Je velmi důležité, že se Tibeťané, a to nejen děti, ale i dospělí, budou moci vzdělávat v tibetštině, a nebudou nuceni vyhledávat čínské stránky. Vzdělávání v tibetštině je v Tibetu systematicky znemožňováno čínskými vládními úřady, zejména na vyšších stupních základních škol a na středních školách, a je proto nezbytné podpořit přístup k výukovým materiálům v tibetštině.

Po dokončení překladu budeme prostřednictvím učitelů a skupin na podporu Tibetu šířit povědomost o projektu do tibetských exilových škol. Děti by se mohly učit zacházet se stránkou v rámci počítačové výchovy, videa by jim ale mohli učitelé ukázat i v jiných hodinách. Pokusíme se však kontaktovat také tibetskou exilovou vládu, aby o projektu věděla a mohla nám pomoci s jeho šířením. Bude vydána tisková zpráva, která bude podkladem pro článek v tibetojazyčném časopise Dhü bhab a v angličtině také na hlavním informačním portále tibetské exilové komunity phayul.com.

V rámci České republiky bude projekt prezentován na přednáškách, zároveň máme možnost s ním obeznámit také Rottary club, jehož členové mají potenciál stát se v budoucnu možnými sponzory projektu.

Dále se pokusíme prostřednictvím sponzorovaných škol, turistů apod. rozšířit povědomost o projektu i v samotném Tibetu. V tomto ohledu bude nápomocna také Češka žijící v oblasti Amdo, která pomůže informovat své okolí.

Videa budou titulkována postupně, krátkodobé cíle budou představovat určité tematické celky. Prvním z cílů je otitulkování (resp. nadabování) prvních pěti oddílů videí ze sekce „Arithmetic and pre-algebra“ (Aritmetika a začátečnická algebra), které obsahují celkem 127 videí. Poté se bude pokračovat dále v matematice, ale i v jiných předmětech, zejména v biologii a geografii, které představují pro tibetské studenty největší problém.

Pokud se podaří zajistit projektu dostatečné financování, je naším cílem zapojit do překladů i další Tibeťany z exilových zemí, přičemž se nebráníme ani účasti Tibeťanů žijících v ČR, pokud by o ni projevili zájem. Svou pomoc při korekturách nabídl např. spisovatel a autor tibetských gramatik, Dordže Rinčen, který žije v Indii, má však stálý přístup na internet. S Dordže Rinčenem máme v tomto směru velmi dobré zkušenosti a jsme přesvědčeni, že jeho účast bude pro celkový výsledek velice přínosná.

Garantem projektu bude Tenzin Jigme, který se rovněž v rámci Khan Academy stane koordinátorem překladů pro tibetštinu.

Odborná charakteristika osoby zodpovědné za řešení projektu

Tenzin Jigme je Tibeťanem žijícím v České republice, kam přijel na základě pozvání Univerzity Karlovy v Praze jako učitel tibetštiny. Vystudoval Institut buddhistické dialektiky v Dharamsale, hlavním městě tibetského exilu, kde dosáhl titulu Great Master of Philosophy. Dlouhodobě spolupracuje s o.s. M.O.S.T. na projektech na podporu Tibetu, jako lektor se podílí na vzdělávání učitelů a veřejnosti v rozvojové problematice Tibetu a tibetského exilu.

Příklad přeloženého videa ke zhlédnutí na webu khanacamedy.org.