11. pančhenlama Gendün Čhökji Ňima

banner

Svíčková vigilie za pančhenlamu

Ve středu 15. května 2013 v 18 hodin proběhne na Václavském náměstí u Sochy sv. Václava svíčková vigilie za 11. pančhenlamu Gendün Čhökji Ňimu.

Pančhenlama je po dalajlamovi druhý nejvyšší duchovní představitel Tibetu. Před 18 lety byl zatčen čínskou policií, dodnes je držen na neznámém místě. Podepište petici na jeho podporu. Přijďte za něj zapálit svíčku.

Tisková zpráva, letáček a petice ke stažení níže.

Podpořte pančhenlamu podepsáním petice

Podepište petici za propuštění 11. pančhenlamy Gendün Čhökji Ňimy a šiřte ji dál. Petiční archy budou předány ministru zahraničních věcí ČR. Výzva k projednání případu bude adresována vysoké komisařce OSN pro lidská práva. Petici si můžete vytisknout na stránkách www.tibinfo.cz, vyplněné petiční archy zasílejte na adresu našeho sdružení. Děkujeme za podporu. Každý hlas se počítá :-)

Petice ke stažení a vytištění:
česky, anglicky. Leták k vytištění

Co se v Tibetu stalo

Po vpádu čínské armády na území Tibetu v roce 1950 a postupném obsazení celého území začali Číňané budovat strategické silnice vedoucí do Tibetu a posilovat tam své vojenské a policejní jednotky. S rostoucí vojenskou převahou se začal stupňovat nátlak na tibetskou vládu i na obyčejné Tibeťany. Agresivní protitibetská komunistická politika Číňanů po vpádu do Tibetu v roce 1950 nakonec vedla k lidovému povstání, které vypuklo ve Lhase 10. března 1959.

Povstání bylo krvavě potlačeno a dalajlama byl donucen opustit Tibet a uchýlit se do indického exilu. Bilance „úspěchů“ čínské invaze, nejrůznějších kampaní, pracovních a ideologických programů a kulturní revoluce je dostatečně známá: 80 000 mrtvých během vojenského vpádu a v důsledku zásahu proti povstání v roce 1959. Přes milion Tibeťanů zemřelo ve věznicích, pracovních táborech nebo při hladomoru. Z více než 6000 klášterů, chrámů a svatyní, v nichž žilo téměř 600 000 mnichů a mnišek, zůstalo pouhých třináct. Mniši a mnišky byli z klášterů vyhnáni, cenná umělecká díla vypleněna a rozprodána. Komunistická totalitní moc krutě omezila základní práva Tibeťanů na svobodu vyjadřování, užívání mateřského jazyka, pohybu, náboženství. Státní populační politika nutí tibetské ženy k násilným potratům a sterilizacím. Svévolné zatýkání, represe, zastrašování, mučení a věznění se staly součástí každodenního života Tibeťanů v jejich vlastní zemi.

První stádium okupace mělo převážně vojenský, strategický a represivní charakter. Tibet byl přeměněn ve vojenskou základnu a čínskou přítomnost v zemi ztělesňovali zejména vojáci a administrativní kádry státní správy. Pohyb obyvatelstva byl přísně střežen a regulován a do Tibetu se nedostal nikdo bez úředního povolení.

Dva pančhenlamové?

O několik měsíců později, v prosinci roku 1995 byl čínskými úřady v naprostém rozporu s tradičním způsobem vyhledávání na místo již vybraného pančhenlamy dosazen jiný chlapec. Tibeťan jménem Gjalcchän Norbu byl ve zinscenovaném obřadu v klášteře Džókhang ve Lhase intronizován jako 11. pančhenlama. Nikdo z Tibeťanů v Tibetu ani v exilu ho však pančhenlamou neuznal. Gjalcchän Norbu od té doby žije v Pekingu pod stálým dohledem čínské bezpečnosti a téměř se neobjevuje na veřejnosti a je jakýmsi loutkovým představitelem tibetského buddhismu v Číně.

plakát

11. pančhenlama - 18 let politickým vězněm

Setkání s Gendün Čhökji Ňimou ani jeho rodinou nebylo zatím umožněno ani oficiálním zástupcům vlád a mezinárodních organizací. Čínská státní tisková agentura Sin-chua pouze opakovaně uvádí, že „chlapec je svobodný a vede šťastný život“, čínská vláda ale zatím pokaždé odmítla zveřejnit místo pančhenlamova pobytu.

Ještě před pár lety byl 11. pančhenlama Gendün Čhökji Ňima právem označován za nejmladšího politického vězně na světě. Od jeho zatčení již uplynulo osmnáct let. Dne 25. dubna 2013 oslaví pančhenlama 24. narozeniny.

Pančhenlamové

Krátce poté, co v roce 1989 zemřel za dosud nevyjasněných okolností desátý pančhenlama Čhökji Gjalcchän inicioval čtrnáctý dalajlama proces tradičního vyhledání nového vtělení. Pančlenlamové jsou po dalajlamech druhou nejvýznamnější duchovní linií reformované školy Gelug, která Tibetu dominuje od 17. století. Obě linie v historickém vývoji postupně převzaly i světskou moc nad Tibetem, a proto jsou dodnes vnímáni jako dva nejvyšší duchovní představitelé Tibetu. Dalajlamové, kteří sídlili ve Lhase, ovládali celý centrální Tibet kromě provincie Cang, kterou ovládali pančhelamové sídlící v Žikace.

Dítě, které ukradli Tibetu

Dne 14. května 1995, po více než šestiletém úsilí vyhledávací komise označil dalajlama po splnění všech rituálních postupů za novou inkarnaci linie pančhenlamů šestiletého chlapce Gendün Čhökji Ňimu, narozeného 25. dubna 1989 a pocházejícího z pastevecké rodiny z oblasti Lhari, ležící ve východotibetském Khamu. Zpráva vyvolala bouřlivé nadšení  v sídelním městě pančhenlamů Žikace a projevy otevřené podpory novému pančhenlamovi znepokojily čínskou vládu natolik, že nakonec vyústily ve vyhlášení výjimečného stavu v celém městě, při němž navíc došlo  k dočasnému uzavření kláštera Tašilhünpo. O tři dny později, 17. května 1995 byl 11. pančhenlama Gendün Čhökji Ňima zadržen a spolu se svou rodinou je od té doby vězněn na neznámém místě. Současně s nimi čínská policie zatkla také Čhadel rinpočheho, opata kláštera Tašilhünpo, který skupinu vyhledávající nového pančhenlamu vedl.

Co se v Tibetu děje dnes

Od 80. let v Tibetu dochází k určitým náznakům uvolnění politických poměrů, ale zároveň se prohlubuje ničení země. Vojenskou okupaci země nahradila okupace ekonomická. Největší hrozbu pro Tibeťany a jejich jedinečnou kulturu představuje státem organizovaný a podporovaný masový příliv čínského obyvatelstva do Tibetu (vedle 5 milionů Tibeťanů žije v současnosti v Tibetu 7,5 mil. Číňanů).

Dalajlama krátce po svém odchodu do exilu ustanovil tibetskou exilovou vládu (Central Tibetan Administration CTA – Ústřední tibetská správa) se sídlem v Dharamsale. Tibetská exilová vláda se desítky let snaží o navázání dialogu s čínskou vládou, zatím však bez větších úspěchů.

Tibetské děti můžou studovat převážně v čínštině a často nemají právo studovat v rodném jazyce. Podle průzkumů je přibližně 50-60% tibetských dětí negramotných. Součástí výuky je komunistická ideologie a čínská propaganda.

V Tibetu jsou nadále porušována základní lidská práva včetně systematického potlačování svobody slova, potlačování politického a náboženského vyznání, potlačování národní a kulturní identity. Dochází k zadržování a uvěznění bez řádných soudních procesů, mučení politických vězňů, Čínou regulovaným programům kontroly porodnosti Tibeťanů, cenzuře sdělovacích prostředků a internetu, rozsáhlým politicko-převýchovným kampaním, vývozu nerostných surovin z Tibetu do Číny. Stále častěji také dochází ke střelbě na tibetské uprchlíky.

Za poslední tři roky si sebeupálení jako nejkrajnější formu protestu proti politickému, kulturnímu a náboženskému útlaku ze strany Číny zvolilo 117 Tibeťanů. Jen v listopadu 2012 se podle dostupných informací upálilo 28 Tibeťanů.

Tisková zpráva, letáček a petice k vytištění

  • Tisková zpráva. Děkujeme za její šíření na Vašich webových stránkách nebo jinými kanály.
  • Petice k vytištění: česky, anglicky. Podepsané petiční archy zašlete na adresu Občanského sdružení Lungta. Děkujeme!
  • Leták k vytištění. Pokud můžete, vytiskněte leták ideálně na žlutý papír a přeložte.

Bannery ke stažení

Stáhněte si bannery pro podporu kampaně na Vašich stránkách.

banner banner banner

Odkazy na výše uvedené soubory:

Použijte prosím libovolný banner a odkazujte na stránku http://www.lungta.cz/panchenlama

V případě textového odkazu můžete použít níže uvedený příklad.

<a href="http://www.lungta.cz/panchenlama">Kampaň na podporu 11. pančhenlamy Gendün Čhökji Ňimy</a>