Občanské sdružení Lungta

Občanské sdružení Lungta vzniklo v listopadu 1997. Slovo Lungta se do češtiny překládá jako „větrný kůň“. Praporky s obrázkem Lungty vyvěšují Tibeťané na významných buddhistických místech, nebo je rozhazují do větru v průsmycích a na vrcholech hor. Pro Tibeťany je Lungta symbolem pohody, tvůrčí energie a hlavně šťastného osudu.

Zatímco většina organizací se výrazně orientuje buď na otázku lidských práv, politických vězňů v Tibetu nebo na tibetský buddhismus, snažila se Lungta v prvních letech postihnout především způsob života Tibeťanů. Podle slov bývalého předsedy občanského družení Ľubomíra Sklenky: „V Tibetu nejsou jen političtí vězni, i když jich není málo, nebo jen mniši a mnišky v klášterech. Žijí tu lidé s jedinečnou kulturou a způsobem života, který by se měl zachránit.“

Hlavním cílem Občanského sdružení Lungta je sloužit jako informační zdroj. Sdružení se snaží zpřístupňovat české veřejnosti pravdivé informace o situaci v Tibetu, o tibetské kultuře a tibetském buddhismu. Základním informačním zdrojem, který Lungta vydává, je systém TIBINFO na Internetu (www.tibinfo.cz).

V létě 1998 vydala Lungta první číslo Tibetských listů. Tibetské listy, občasník pro věci tibetské, přináší zajímavosti o kultuře, historii, náboženství, lidských právech, politických a občanských událostech vztahujících se k dávné minulosti, ale i žhavé přítomnosti Tibetu, tibetského exilu a okolního regionu. Tibetské listy jsou určeny pro širokou veřejnost a je možno je koupit v internetovém obchůdku.

Dále se Lungta věnuje publikační činnosti- dosud vyšly následující publikace v českém jazyce- Pravda o Tibetu, fakta a svědectví, Zavírání dveří, náboženská represe v Tibetu či Můj syn dalajlama: příběh matky, a v tibetském jazyce - Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka. Lungta organizuje přednášky o Tibetu a tibetské kultuře, podílí se na pořádání výstav, demonstrací, koncertů (v březnových dnech velmi populární koncert Tibet žije), mítinků na podporu Tibetu a spolupracuje s parlamentní skupinou Přátel Tibetu.

Možná nejznámější aktivitou našeho sdružení je kampaň zvaná Vlajka pro Tibet. Celosvětová kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Lungta kampaň v Česku koordinuje od roku 1996 a k 10. březnu 2010 vyvěsilo tibetskou vlajku přes 360 českých radnic a několik středních škol.

Občanské sdružení Lungta vyhlásilo v roce 2008 v pořadí již třetí Veřejnou sbírku Tibet. Prostředky z Veřejné sbírky Tibet jsou využity k financování projektů spojených se vzděláváním v tibetské kulturní oblasti - jednak v tradiční sféře klášterního vzdělávání (školy při buddhistickém klášteře Diskit a Tikse v severoindickém Ladaku, které zachovávají tradici, která v Tibetu byla násilně přerušena) a jednak podporou organizace Tibetan Pen Club, která se věnuje publikační činnosti a šíření pravdivých informací o Tibetu, čímž rozvíjí tibetskou kulturu.

Andrea Pavlátová, listopad 2010