Akce Lungty v roce 1999

Lungta v roce 1999 zorganizovala na 30 akcí, mezi nejvýznamnější patřily:

Výstava o životě Tibeťanů v Písku - duben 1999

Výstavu v Prácheňském muzeu v Písku připravila Lungta s Nadačním fondem Potala a Prácheňským muzeem v Písku.

Výstava v Písku v dubnu 1999 Výstava v Písku v dubnu 1999 Výstava v Písku v dubnu 1999

Demonstrace před čínským velvyslanectvím - 10. března 1999

Demonstraci, kterou připravilo Dokumentační středisko pro lidská práva s Lungtou, ze účastnilo přibližně 350 lidí.

Na demonstraci 10. března 1999 Na demonstraci 10. března 1999 Na demonstraci 10. března 1999

Koncert na podporu Tibetu - 10. března 1999

Koncert zorganizovalo Dokumentační středisko pro lidská práva s Lungtou a Nadačním fondem Potala. Kromě jiných činností Lungta na koncertu zajišťovala provoz informačního centra.

Atmosféra koncertu na Vítkově 10. března 1999 Atmosféra koncertu na Vítkově 10. března 1999 Informačním centrum na Vítkově 10. března 1999

Informační centrum v průběhu Dnů pro Tibet - březen 1999

Lungta provozovala informační centrum o Tibetu v průběhu sypání mandaly v komunikačním centru v Školské ulici v Praze. Návštěvu zorganizovala Linhartova nadace, Lungta se spolupodílela na doprovodných programech mnichů.

Informační centrum o Tibetu v březenu 1999 Informační centrum o Tibetu v březenu 1999 Informační centrum o Tibetu v březenu 1999

Seznam všech akcí Lungty v roce 1999 a najdete ve Zprávě za rok 1999

Foto: Josef Ptáček, Jiří Jiráček, archiv Lungty